Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

ROGER FENTON

AddThis Social Bookmark Button

Kırım'daki savaş alanları, geniş ve hüzünlü yerler olarak görünür. Bütün bunların yanısıra, söz konusu görüntülerin bombardıman altında ve çok büyük risklere girilerek elde edildiğini anlamak hayli güçtür. Sıcaktan çok şikayet ediyordu. "Levhaları hazırlamak üzere arabanın kapısını kapadığında ter basıyor, gözyaşları gibi yüzümden süzülüyor…

Geliştirme banyosu öylesine sıcak ki, ellerimi içine zorla sokuyorum" diyordu. Islak-levha yöntemini kullanıyordu ve bu yöntemde klişelerin kullanımdan hemen önce hazırlanmaları gerekiyordu. Ancak klişelerin daha makinaya yerleştirilmeden kuruyuvermesi onu üzüyordu. Poz süresi üç ila yirmi dakika arasında değişiyordu ve bütün fotoğrafları parlak güneş altında çekmek zorundaydı.

 

Temmuz'da İngiltere'ye döndü. Hasta ve koleraya yakalanmış bir haldeydi. Fenton, üç aylık zorlu bir çalışmadan sonra 360 pozlanmış klişe getirmişti. Ancak bu görüntüler, savaşa dair hayli yanlış fikirler vermişlerdir. Örneğin, olumlu bir havada aktardığı hafif süvari tugayının hücumu aslında büyük bir başarısızlıktı. Çalışmaları, ateş hattının gerisinde iyi mevzilenmiş askerleri göstermektedir. Çünkü, Fenton'un gönderilmesi için gerekli para, kendisini gönderen şirket tarafından savaşanların ailelerini korkutmamak amacıyla savaşın dehşetini görüntülememesi koşuluyla sağlanmıştı. Dönüşünde Fenton'un fotoğraflarını Londra ve Paris'te sergilediler.

"Photographie Journal"in müdürü sergiyi, kayda değer ve bazı bakımlardan daha önce yapılmamış olarak tanımlamıştır. "Yalnızca anılarımızda canlanan korkunç olaylar yüzünden değil, gözlerimizin önüne somut olarak sergilediği görüntüler (…) bir vadinin dibindeki eriyen buzulun artıkları gibi, sağa sola saçılmış şarapnel parçaları (…) nedeniyle "Ölümün Gölgesi Vadisi" adlı eserden özellikle etkilendiğini" belirtmiştir. Ondokuzuncu yüzyılın en önemli olaylarından bir Kırım Savaşı'dır. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, Sardunya, öbür yanda Rusya arasında cereyan eden bu savaş 1853-1856 yılları arasında ikibuçuk yıl devam etmiş, Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Kırım Savaşı askeri ve politik bakımdan olduğu kadar fotoğrafçılık tarihi açısından da önemli bir tarihi olaydır. Roger Fenton, "fotojurnalizm"in ilk örneklerini fotoğraflarıyla burada vermiştir. Fenton'un fotoğraflarından bazıları xilografik kopyaları süreli bir yayın olan Illustrated London News'de yayınlandı. Bazı fotoğrafların röprodüksiyonları ise bazı başlıklarla kartpostal haline getirilerek Agnew tarafından satışa sunuldu. Aynı zamanlarda yayımlanan "Times"da şu saptama yapılıyordu: "Modern orduları izleyen fotoğrafçı, savaş sırasında meydana gelen natürmortluk atmosferi ve ordunun dinlenme durumunu kaydetmekten başka birşey yapamıyor." Romantik savaş ressamlarının alışılagelmiş fantazilerine düşkün kamuoyu için, bu fotoğraflar sıkıcı ve ilginçlikten yoksundu; fotoğraf makinasının sadık bir teknik olarak değeri takdir edilmiş olsa bile !

 

Fenton, Londra'ya dönüşünde profesyonel fotoğrafçılığı bıraktı. Kimbilir, belki de plakalarında saptanan savaş gerçeği, Viktoryen anlayışa ters düşmüştü. Dolayısıyla yeniden avukatlık mesleğine döndü. Sonradan fotoğraf çekse bile romantik İngiliz kır manzaralarını görüntüledi. 1869 yılında 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: www.fotografya.net